Julkaisut

Ryynänen, Sanna, Emma Nortio & Sirkku Varjonen (2021). Soveltava teatteri taideperustaisena tutkimuksena. Teoksessa Sanna Ryynänen & Anni Rannikko (toim.): Tutkiva mielikuvitus – luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 181–214.

Ryynänen, Sanna, Pinja Hahtola, Niina Hosiasluoma, Emma Nortio, Jenni Urpilainen & Sirkku Varjonen (Puhekupla-työryhmä) (2021). ”Lähtökohtasesti hienoo” – muistilista tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyöprojekteihin. Koneen Säätiön Kaivolla-blogi, 27.04.2021. https://koneensaatio.fi/lahtokohtasesti-hienoo-muistilista-tutkijoiden-ja-taiteilijoiden-yhteistyoprojekteihin/

Ryynänen, Sanna (2021). Miksi tutkija tarvitsee taidetta ja taiteilijoita? Itä-Suomen yliopiston Puheenvuoroja-blogi, 28.1.2021. https://blogs.uef.fi/puheenvuoroja/2021/01/28/miksi-tutkija-tarvitsee-taidetta-ja-taiteilijoita/

Ryynänen, Sanna (2020). Maahanmuuttodialogia lähiöbaareissa. Kansalaisyhteiskunta-verkkolehti 09/2020. https://kansalaisyhteiskunta.fi/verkkolehti/maahanmuuttodialogia-lahiobaareissa/

Varjonen, Sirkku (2018) Kun tutkimus karkaa työhuoneesta lähiöbaariin. Liikkessä yli rajojen.

Ryynänen, Sanna, Sirkku Varjonen, Pinja Hahtola, Niina Hosiasluoma, Emma Nortio, Jenni Urpilainen & Pertti Ylikojola (2017). Maahanmuuttotutkimus meni baariin. Yhteiskunnallinen ja osallistava teatteri maahanmuuttokysymysten jäsentäjänä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2017, 57–71.